dating of fossil - Hotdating co nr

Kearney provides information in this Policy and the company’s Online Privacy Policy about its Consumer Personal Data practices, including the types of Personal Data A. Kearney collects, the types of third parties to which A. Kearney discloses the Personal Data and the purposes for doing so, the rights and choices Consumers have for limiting the use and disclosure of their Personal Data, and how to contact A. Kearney about its practices concerning Personal Data.

het noodzakelijk is voor het leveren van de diensten. Kerkdienst Gemist kan andere bedrijven inzetten om taken namens Kerkdienst Gemist uit te voeren.

Voorbeelden hiervan zijn het versturen van nieuwsbrieven.

Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d.

omgaan, dient de gebruiker het privacy beleid van de betreffende website raadt te plegen.

Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt Kerkdienst Gemist volgens de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Kerkdienst Gemist BV Adriaan de Vrieslaan 10 7425 NR Deventer 3.1. de volgende persoonsgegevens van de gebruiker: naam, e-mailadres, en indien van toepassing adres en telefoonnummer. Kerkdienst Gemist verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: a. ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid; e.

bij verdenking van fraude of andere illegale activiteiten; f.diensten: de online diensten die via de website door Kerkdienst Gemist worden geleverd; d. om de gebruiker op de hoogte te houden van nieuws over Kerkdienst Gemist. De persoonsgegevens van de gebruiker worden enkel voor het versturen van digitale nieuwsbrieven of overige commerciële communicatie via de e-mail gebruikt, indien de gebruiker daarvoor uitdrukkelijk ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven aan Kerkdienst Gemist, bijvoorbeeld doordat de gebruiker bij het aanmaken van een account op de website heeft aangeklikt dat hij nieuwsbrieven van Kerkdienst Gemist wenst te ontvangen. De gebruiker kan zijn toestemming tot versturen van nieuwsbrieven te allen tijde intrekken, zie artikel 5. Kerkdienst Gemist zal de gebruiker niet via de e-mail voor direct marketingdoeleinden benaderen indien de gebruiker daarvoor geen toestemming heeft gegeven. De gebruiker heeft het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure; c.website: de website door Kerkdienst Gemist wordt beheerd. Voor Kerkdienst Gemist is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. ter bescherming van de rechten of het eigendom van Kerkdienst Gemist; d. Kearney offers Consumers an appropriate choice, the company uses Personal Data only for purposes that are materially the same as those indicated in this Policy or the company’s Online Privacy Policy. Kearney maintains Personal Data about Consumers with whom A. Kearney does not have a direct relationship because A. Kearney obtained or maintains the Consumers’ data as a Processor, A. Kearney’s Clients are responsible for providing the relevant Consumers with certain choices with respect to the Clients’ use or disclosure of the Consumers’ Personal Data. top 100 single charts archiv Das LVR-Landes Museum Bonn zeigt zahlreiche Schätze zur Landesgeschichte.

Tags: , ,